Rehabiliteringsopphold

Hvem kan få hjelp?

Dagsenteret med rehabilitering er et tilbud til deg som bor hjemme, og på grunn av sykdom eller skade har behov for rehabilitering for å kunne mestre dagliglivets aktiviteter.

Hva kan du få hjelp til?

Et tverrfaglig sammensatt team bistår med trening, veiledning og tilrettelegging av aktiviteter som er viktig for deg å mestre. Tilbudet inkluderer også transport og to måltider per dag.

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Priser pr. 1.1.2024

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging RUF
TjenestePriser pr.dag
Dagsenter  Egenandel inkl.mat og forskjellige aktiviteter

 kr 160

Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen  Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter

 kr 188

 

 TjenesteBasert på person**   Pris           
Transport til og fra dagsenter/dagopphold  opptil 2G  kr 0,-
 2G - 4G kr 200
 > 4G kr 400

** Priser er basert på personinntekt. 1G = Kr 118 620
Betaling skjer etterskuddsvis.

 


Publisert: 16.05.2019 15:12
Sist endret: 08.09.2022 13:00