Innhold

Har du redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder, kan du låne hjelpemidler av kommunen for en avgrenset periode. Målet med lånet er at du skal få en enklere hverdag. 

Hjelpemiddellageret er midlertidig stengt for besøkende. 

Ved behov tjenester må du ta kontakt per telefon. Telefonen er bemannet i følgende åpningstid:

Mandag og torsdag kl 13.00 -15.00

Tirsdag, onsdag og fredag kl 08.00 - 10.00

Telefonnummer: 948 83 705

 

Spørsmål og svar om hjelpemidler

Hvem kontakter jeg for å låne hjelpemidler?

Ta kontakt med vårt hjelpemiddelager på telefon 948 83 705

For utlån i en kort periode, behøver du ikke henvisning fra lege. Helse- og omsorgstjenesten kan foreta en funksjonsvurdering for å kunne tilby riktig hjelpemiddel. Hjelpemidlene hentes og leveres på hjelpemiddellageret i Helsehuset.

Hvor henter og leverer jeg hjelpemidler?

Helsehuset, Ragnar Strømsveg 6, 2067 Jessheim

Hva slags hjelpemidler kan jeg låne?

Du kan blant annet låne:

  • rullator
  • toalettforhøyer
  • badekarbrett
  • toalettstol
  • dusjkrakk
  • manuell rullestol

Vi låner ikke ut krykker, dette må du kjøpe på for eksempel legevakten. 

Mindre hjelpemidler som f.eks gripetang og strømpepåtrekker, selges stort sett på apotek eller bandagist.

Hvem kan låne hjelpemidler?

Personer som er bosatt eller oppholder seg i kommunen, og har redusert funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten.

Koster det noe å låne hjelpemidler? 

Det er gratis å låne hjelpemidler fra hjelpemiddelager

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemidler?

Lånetiden for enklere hjelpemidler er normalt tre måneder, men kan forlenges om du har behov for det.

Trenger du et hjelpemiddel over lengre tid, hjelper kommunen deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral Oslo (den omfatter også Romerike, samt Bærum og Follo) om varig utlån. Husk å levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger.

Søknadskjema - NAV

Hvordan vedlikeholder jeg hjelpemidlene?  

Du har selv ansvar for vedlikehold av hjelpemidler som er lånt fra oss. Dette innebærer blant annet rengjøring, etterfylling av luft i dekk mm. Hjelpemidler leveres tilbake i rengjort stand.  

Reparasjon av hjelpemidler

Enklere reparasjoner

Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner på enkelte hjelpemidler. Ta derfor først kontakt med oss når du har et hjelpemiddel som ikke fungerer.

Akutt behov for reparasjon

Ordningen med akutt reparasjon av hjelpemidler på varig utlån gjelder alle dager mellom kl. 08:00 - 00:00.

Ved akutt behov for å få hjelp til reparasjon kontakter du NAV hjelpemiddelsentral Oslo (den omfatter også Romerike, samt Bærum og Follo).

Ordningen omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV Hjelpemiddelsentral som kan føre til en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd. 

Andre reparasjoner

Kommunene sender hjelpemiddelet til NAV Hjelpemiddelsentralen ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som ikke kommunen selv har.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Gå til siden for Fysio- og ergoterapitjenesten.


Publisert: 23.04.2019 10:42:36
Sist endret: 20.01.2022 15:27