Innhold

Serviceteknikere leverer og monterer hjelpemidler til alle som oppholder seg i kommunen. Hjelpemidler kan også hentes på lokalt hjelpemiddellager etter avtale.

Avdelingen koordinerer og monterer også dørlås og trygghetsalarmer når innbygger har fått innvilget vedtak. Søknadsskjema må sendes helse,- og mestringstorget fordi tilbudet er vedtakspliktig.

Hjelpemiddellageret er åpent etter avtale

Ved behov tjenester må du ta kontakt per telefon. Telefonen er bemannet i følgende åpningstid:

Mandag og torsdag kl 13.00 -15.00

Tirsdag, onsdag og fredag kl 08.00 - 10.00

Telefonnummer: 948 83 705

Avlevering og henting av hjelpemidler skjer på baksiden av Helsehuset (se rødt kryss på bildet)

Hjelpemiddellager

Hvem kan låne hjelpemidler?

Personer som er bosatt eller oppholder seg i kommunen, og har redusert funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten.

Utlån av hjelpemidler (kortvarig)

Hjelpemidler som toalett forhøyer, dusjkrakk, rullator og manuell rullestol kan du låne i inntil tre måneder. Tjenesten er gratis. Hjelpemidlene hentes og leveres på hjelpemiddellageret på baksiden av helsehuset.

Er det feil på hjelpemidlene, skal du melde dette til korttidslager for hjelpemidler i Ullensaker Kommune.

Hjelpemidler som kan kjøpes

Enkle hjelpemidler som gripetang, strømpepåtrekker, krykker og lignende kan du kjøpe på apotek eller i spesialforretninger.

Daglig vedlikehold

Vask

Hjelpemiddelet må rengjøres regelmessig. Det er viktig at alle bevegelige deler er rengjort, spesielt hjul og bremser. Fjern alt av hår (spesielt rundt hjulene) og matrester. Putetrekk bør tas av og vaskes i vaskemaskinen regelmessig. Ikke bruk høytrykkspyler.

Smøring av deler

Etter vask og rengjøring må alle bevegelige deler som hjulaksler, bremser og fotstøtter smøres med olje.

Etterstramming av skruer

Det er viktig å gå over hjelpemiddelet regelmessig og etterstramme skruer og muttere som kan være løse. Dersom dette gjøres regelmessig, unngår en at hjelpemiddelet blir ødelagt og gjør at din sikkerhet blir ivaretatt.

Luft i dekk

Kontroller at det er nok luft i dekkene (i f.eks sykkelhjul og manuelle rullestoler). På rullestoler som er i daglig bruk, anbefales det ukentlig etterfylling av luft.

Lading av batteri

Hjelpemidler med batteri må lades regelmessig. Hjelpemiddelet må også lades i ferier og i lengre perioder uten at det er i bruk. Stort sett alle batterier blir ødelagt hvis de står for lenge uten å bli ladet. Når batterier er fulladet, trekker ikke laderen strøm.

Vedlikehold og reparasjon

Det er hjelpemiddelteknikere ansatt i kommunen som utfører enkle reparasjoner av tekniske hjelpemidler etter avtale med NAV hjelpemiddelsentral. Det er fint hvis hjelpemiddelet er rengjort i forkant av tekniker kommer for å se på det.

Les igjennom informasjonen under før du tar kontakt

Døråpningsautomatikk
 • Sjekk at strømmen er tilkoblet.
 • Sjekk at knappen/knappene (som regel plasser på siden) står i rett posisjon.
 • Sjekk at det ikke ligger steiner i døråpningen.
Elektrisk rullestol
 • Slå alltid av og på stolen når du har prøvd å utbedre en feil.
 • Sjekk at setet ikke står i for høy posisjon. Det kan hindre stolens funksjoner.
 • Sjekk at ikke stolen står frikoblet (at motoren er frakoblet).
 • Ta ut laderen fra støpselet i veggen og sett den inn igjen en gang i måneden.
 • Les bruksanvisningen og sørg for gode laderutiner (lades alltid når den ikke er i bruk).
 • Sjekk luft i dekk og etterfyll ved behov.
Trappeheis og løfteplattform
 • Sjekk om heisen er tilkoblet strøm.
 • Sjekk automatsikring i sikringsskap.
 • Sjekk nødstopp-knapp.
 • Sjekk at heisen er kjørt helt frem til ladepunktet.
 • Sjekk batteri i fjernkontroll.
 • Påse at det er isfritt under løfteplattform.
Trykkavlastende madrass
 • Ved lite luft i madrassen – sjekk CPR-utløseren, ventilene og slangene.
 • Hør etter ulyd i pumpa (hvis madrassen har pumpe).
Trykkavlastende, luftfylte puter
 • Sjekk ventil.
 • Luft må fylles i puten med jevne mellomrom. Bruk medfølgende pumpe.

Andre reparasjoner

Kommunene sender hjelpemiddelet til NAV Hjelpemiddelsentralen ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som ikke kommunen selv har.

Akutt behov for reparasjon

Ordningen med akutt reparasjon av hjelpemidler på varig utlån gjelder alle dager mellom kl. 08:00 - 00:00.

Ved akutt behov for å få hjelp til reparasjon kontakter du NAV hjelpemiddelsentral Oslo (den omfatter også Romerike, samt Bærum og Follo).

Ordningen omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV Hjelpemiddelsentral som kan føre til en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd. 

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemidler?

Lånetiden for enklere hjelpemidler er normalt tre måneder, men kan forlenges om du har behov for det.

Trenger du et hjelpemiddel over lengre tid, hjelper kommunen deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral Oslo (den omfatter også Romerike, samt Bærum og Follo) om varig utlån. Husk å levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger.

Søknadskjema - NAV


Publisert: 23.04.2019 10:42:36
Sist endret: 18.01.2023 12:16