Innhold

Ungdommene ønsker seg trygge og synlige voksne på sine arenaer  

- Flere ungdommer forteller oss at de føler utrygghet når de beveger seg i sentrumsområdene, de sier de ønsker seg voksne som ser dem og passer på dem. Ungdommene sier til oss at de ønsker trygg og god voksenkontakt, sier Karen Hoel Glestad, avdelingsleder for avdelingen forebyggende barn og unge(FABU) i Ullensaker kommune.

Gjennom den siste tiden har vi erfart at Jessheim sentrum har blitt en arena for svært mange ungdommer. Mange unge har dette som sin sosiale arena etter skoletid og i helger. Dette har dessverre medført en del utfordringer som slåssing, bruk av rusmidler og hærverk.

Utekontaktene bistår ungdommer trygt gjennom ungdomsårene

- I Ullensaker kommune jobber det 4 utekontakter, som sammen med ansatte på ungdomsklubbene Huset og Calypso, er trygge voksenpersoner som jobber for å bistå ungdommer trygt gjennom ungdomsårene. Utekontaktenes arbeidsplass er hele kommunen og der hvor ungdommen oppholder seg. Kommunen ønsker engasjerte innbyggere som sammen med oss kan ta vare på ungdommene våre, sier Glestad.

Vil du være natteravn?

Vi samarbeider med Natteravnene og nå ønsker vi at flere frivillige skal engasjere seg og melde seg som natteravn. Du kan være med på å skape en tryggere hverdag for barn og ungdom i Ullensaker gjennom "natteravning".

Natteravnene skal gå runder i hele Jessheim sentrum, og de skal varsle politiet dersom noe skjer og situasjonen krever det. Dersom du kunne tenke deg dette send e-post til natteravnenejessheim@gmail.com 

Om natteravnene

  • Natteravnene er en frivillig organisasjon underlagt Trygg i Bergen. Dette er natteravnenes hovedkontor, og det er de som gir årlig støtte til alle lokale natteravngrupper som leverer årsrapport. Mer om dette kan du lese på www.natteravn.no
  • Natteravnene virker forebyggende mot ungdomskriminalitet.
  • Natteravnene skal gå ute etter kl. 15 torsdag, fredag og lørdag. Avslutningen for natteravningen er ca. kl 22.00. Det søkes også etter natteravner som kan gå i Jessheim sentrum natt til lørdag og natt til søndag.
  • Alle som melder seg skal få opplæring og førstehjelpskurs med støtte fra hovedkontoret i Bergen.

Publisert: 16.03.2018 11:05:09
Sist endret: 16.03.2018 11:05