Det er ikke planlagt byggeaktivitet i området i dette tidsrommet. Likevel vil det være bemanning på plassen. Det er planlagt noe maskinvask i ferieperioden og det vil bli gått kontrollrunder på anlegget.

Vi anmoder alle om å respektere sperringene, selv om det ikke er byggeaktivitet i perioden. Særlig i området hvor det er sprengt, er det alltid fare for at steiner ikke ligger stabilt og at noen kan skade seg.

Les mer om omkjøringsvegen her.


Publisert: 30.06.2022 14:05
Sist endret: 12.09.2022 12:19