En gul blomst har vokst opp gjennom en sprekk i asfalten

Den 28. mars vedtok Kommunestyret Strategi for klima og energi 2023-2030. Som en del av arbeidet med å bli en grønn foregangskommune har Ullensaker satt seg noen av de mest ambisiøse klimamålene i kommune-Norge.

– Dette arbeidet vil ha positive følger for lokalmiljøet i Ullensaker og bidra positivt i kampen mot globale menneskeskapte klimautfordringer. Det er jeg sikker på at vil bidra til at Ullensaker kommune fortsetter å være en attraktiv kommune for både innbyggere og næringsliv også i fremtiden, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher.

Vi skal blant annet:

  • Bli klimanøytrale innen 2030
  • Kjempe for egen energiproduksjon
  • Slå ned på matsvinn
  • Gjøre det vi kan for at folk skal kunne la bilen stå
  • Utvikle vårt første klimabudsjett

Les hele strategien her


Publisert: 19.05.2023 13:07
Sist endret: 19.05.2023 13:23