Nav sine åpningstider i publikumsmottaket er: mandag, onsdag og fredag fra kl. 10:00 til 14:00. Alle som skal henvende seg til Nav fremover skal møte i Trondheimsvegen.


Publisert: 11.09.2019 10:59
Sist endret: 11.09.2019 10:59