-Siden skolestart har det vært mange smittetilfeller ved barne- og ungdomsskoler i kommunen, og vi setter skolene til gult nivå for å redusere smittespredningen. Nå som 12-15-åringer snart skal vaksineres, er det viktig at så mange som mulig er friske og kan få vaksinen raskt. I tillegg er det viktig å redusere sjansen for at klasser og trinn settes i karantene og må være hjemme istedenfor på skolen, forteller ordfører Eyvind J .Schumacher.

Fysisk tilstedeværelse på skolen og sosial omgang med jevnaldrende er viktig for barns og unges trivsel og utvikling. Fordi barn i liten grad blir alvorlig syke av koronasmitte, og fordi store deler av den voksne befolkningen nå er vaksinert, ligger det i den nasjonale gjenåpningsplanen at samfunnet skal tåle en del smitte blant barn og unge og at skoler som hovedregel drives på grønt nivå. Et annet grep i gjenåpningsplanen er at barn testes fremfor å settes i karantene dersom en nærkontakt i barnehagen eller på skolen er smittet. Imidlertid vil det ved større utbrudd kunne bli nødvendig å sette grupper i karantene. Dette har den siste uken blitt gjort tre ganger i Ullensakerskolen, og det er dette man nå ønsker å redusere risikoen for ved å sette skolene på gult tiltaksnivå.

-Det å gi barn og unge en så normal hverdag som mulig, har vært svært viktig for oss under hele pandemien. Gult nivå i skolen er et lite inngripende tiltak som vil redusere antallet nærkontakter hver elev har. Imidlertid ønsker vi ikke å berøre barns og unges fritidsaktiviteter, som er veldig viktig for deres fysiske og psykiske helse. Derfor legger vi ingen begrensninger på idretts-, fritids- og kulturaktiviteter. Disse kan gå som normalt, på tvers av kohorter, men selvsagt i tråd med gjeldende smittevernreglene. Det er dessuten viktig å huske på at barn og unge som er nærkontakt til en smittet, oppfordres til å ha så få nærkontakter som mulig på fritiden og ikke delta i fritidsaktiviteter før testperioden er over, sier ordfører Eyvind J .Schumacher.

De neste ukene vil kommunen følge situasjonen nøye, ha tett dialog med Folkehelseinstituttets skolegruppe, og vurdere når det blir riktig å gå tilbake til grønt nivå.


Publisert: 03.09.2021 16:08
Sist endret: 03.09.2021 16:08