Du kan fortsatt få gratis Covid-19-selvtester i vårt servicetorg på rådhuset i Jessheim.

Det finnes nå et legemiddel med effekt mot Covid-19, som kan gis til personer med økt risiko for alvorlig sykdom. Legemiddelet er tilgjengelig i begrenset mengde og skal kun brukes til pasienter med høyest forventet nytte. Det kan forskrives av fastlege, og bør gis snarest mulig etter at man blir syk. Sentrale helsemyndigheter anbefaler derfor spesielt at personer med økt risiko for alvorlig sykdom tester seg når de får symptomer.

Vi ber om at personer som har symptomer fra luftveiene bruker munnbind når de henter tester.

Åpningstidene er mellom 10:00-14:00 mandag til fredag.

Husk at våre ansatte alltid må gjøre en skjønnsmessig vurdering ut fra situasjonen, lagerbeholdningen og føringer fra myndighetene.


Publisert: 05.12.2022 09:27
Sist endret: 22.12.2022 08:59