Vegen blir stengt på samme måten som i høst 2022 både for myke trafikanter og kjørende. Skissen under viser hvilken veg som kan benyttes istedenfor. Entreprenøren har varslet om stenging i to uker fra og med uke 19. 

stenging Gamle Trondheimsveg mai 2023

Les mer om omkjøringsvegen her.


Publisert: 08.05.2023 07:50
Sist endret: 08.05.2023 14:03