Tilbakefører oppsparte midler på vann og avløp

Kommunen har besluttet å tilbakeføre oppsparte midler innen vann- og avløp tilbake til abonnentene, dette gjøres gjennom reduserte årsgebyrer i 2021 og 2022.

Resultatet blir at de kommunale avgiftene totalt sett blir redusert i år. Renovasjonsgebyret har gått opp, men årsgebyrene for vann- og avløp er spesielt lave i år.

- Ullensaker kommune har store investeringer innen vann- og avløp som ligger foran oss. Vi skal blant annet bygge nytt renseanlegg på Gardermoen. For at gebyrene ikke skulle få et stort hopp når utgiftene øker, har vi spart opp fond over noen år nå. Nå er det slik at utgiftene ikke kommer like raskt som forventet og kommunestyret har derfor besluttet å tilbakeføre noe av de oppsparte midlene innen vann- og avløp fra de senere årene til abonnentene. Dette fører til reduserte årsgebyrer i 2021 og 2022, sier kommunaldirektør Inger K. Tveranger.

Reduksjonen er ikke vedvarende

Kommunen kan ikke holde på oppsparte midler innen vann og avløp i mer enn 5 år. Dette følger av regelverket for selvkost. Det er derfor besluttet å sette ned årsgebyrene for vann og avløp for 2021 og delvis for 2022, slik at midlene som er spart opp for mer enn 5 år siden brukes. Årsgebyrene innen vann og avløp forventes å stige til over 2020-nivå fra år 2023, så reduksjonen vil ikke være vedvarende.


Publisert: 08.03.2021 09:15
Sist endret: 08.03.2021 09:37