Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. April. Fra 27. April åpner 1.-4. trinn og SFO. For 5.-10.- trinn fortsetter fjernundervisning som før. Barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, vil fortsatt få fjernundervisning.

Det skal utarbeides nasjonale retningslinjer for hvordan smittevern skal ivaretas i skoler og barnehager. Så snart disse foreligger, vil foresatte i Ullensaker få mer informasjon om hvordan hverdagen organiseres. Alle skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. De som har rett til et omsorgstilbud vil fortsatt få dette frem til skoler og barnehager åpnes igjen. 


Publisert: 08.04.2020 11:00
Sist endret: 08.04.2020 11:00