-I dag har vi fått melding om at tre beboere ved Kløfta bo- og aktivitetssenter er smittet med koronavirus. Vi har i tillegg fått vite at Delta-varianten av viruset er påvist hos en av de nå totalt åtte smittede i utbruddet, og vi anser dermed dette som et utbrudd av Delta-varianten. Smittesporingen pågår og vi forventer at det kan komme flere positive prøver, forteller vakthavende kommuneoverlege i Ullensaker kommune, Unni Berit Schjervheim.

Tidligere har kommunen opplyst at fem ansatte ved Kløfta bo- og aktivitetssenter var smittet med koronavirus. Det har vært besøksstans ved sykehjemmet siden fredag 16. juli. Besøksstansen gjelder inntil videre og vurderes fortløpende av kommuneoverlegen.

- I denne situasjonen er vi glade for at nasjonale myndigheter prioriterte at sykehjemsbeboere skulle vaksineres først, ettersom vi vet at vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier Unni Berit Schjervheim.

Ullensaker kommune har kontakt med Folkehelseinstituttet om utbruddet, og får i tillegg råd og veiledning fra Nasjonalt smittesporingsteam vedrørende oppfølging og tiltak.

-Det er trist at vi har et utbrudd med Delta-variant på et av våre sykehjem, og jeg føler med sårbare beboere og deres pårørende som nå naturlig nok er bekymret. Jeg håper at vaksinen forskåner beboerne for et alvorlig sykdomsforløp og er ellers trygg på at kommuneoverlegene og våre dyktige ansatte følger opp alle retningslinjer for smittevern og gjør alt de kan for å begrense utbruddet og ivareta beboerne, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Av hensyn til personvern kan ikke kommunen gi detaljert informasjon om de smittedes helsetilstand, vaksinasjon hos beboere og ansatte eller andre opplysninger som er taushetsbelagt helseinformasjon.

Informasjon om smitteutbruddet ved Kløfta bo- og aktivitetssenter vil oppdateres i denne artikkelen.

Pårørende som har spørsmål eller ønsker mer informasjon, bes henvende seg til Kløfta bo- og aktivitetssenter.


Publisert: 18.07.2021 18:43
Sist endret: 18.07.2021 18:43