Denne artikkelen oppdateres jevnlig med fakta om smitteutbruddet ved Kløfta bo- og aktivitetssenter.

Det er påvist koronasmitte hos fem ansatte og tre beboere ved sykehjemsavdelingen ved Kløfta bo- og aktivitetssenter. Delta-varianten av viruset er påvist hos en av de smittede. Dette er definert som et smitteutbrudd med Delta-varianten.

Smittesporing pågår og alle ansatte og beboere testes. Det er forventet at det kan komme flere positive prøver.

Det er innført besøksforbud ved sykehjemmet, noe som gjelder inntil videre og vurderes fortløpende av kommuneoverlegen.

 


Publisert: 16.07.2021 12:08
Sist endret: 19.07.2021 07:58