Park og idrett jobber med utbedring og trafikksikring av veien ned til Nordbytjernet. Hele veien skal graves opp og det skal plasseres kummer i kjørebanen. 


Publisert: 05.05.2020 13:08
Sist endret: 06.05.2020 11:53