foto av Storgata 12

Arkitekturpris for Ullensaker kommune er en hederspris for å løfte fram forbildebygg og landskapsanlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle arkitektonisk kvalitet i kommunen og regionen. Prisen skal inspirere og motivere andre til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling. Prisen deles ut for første gang i år og vil heretter deles ut årlig.

Formannskapet har i møte 21.9.2021, på bakgrunn av vurderinger og anbefalinger av prisens fagjury og innsendte forslag, kåret DNB-bygget, Storgata 12, Jessheim til vinneren av Arkitekturpris for Ullensaker 2021.

Juryen mener blant annet at DNB-bygget er «et forbilledlig prosjekt som viser hvordan ny bebyggelse kan oppføres på en måte som tar hensyn til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, [og] samtidig har tydelig karakter som taler om sin tid. DNB-bygget viser hvordan mellomstore byutviklingsprosjekter kan brukes til å megle mellom småskala historiske gatestrukturer og mer innadvendte kjøpesentre. Dette er ikke bare et relevant tema for Jessheim som by, men er også viktig for mange andre norske byer og tettsteder.» 

Hedrende omtale

Formannskapet har i samme møte besluttet å gi hedrende omtale til:

  • Jessheim kirke, som juryen mener er bla. «et flott eksempel på hvordan et religiøst bygg kan løses på en upretensiøs måte, på en utfordrende tomt og med arkitektur som skaper en helhet med sine urbane omgivelser.», og
  • Bakkedalen aktivitets- og idrettspark, som juryen påpeker er bla. «et prosjekt som bidrar til å forsterke lokalt samfunn og øke kvaliteten på bomiljøet. Den gir Kløfta et stort løft som sted med tilbud av kvalitet, ikke bare på grunn av sitt innhold, men også sentrumsnær plassering og tett inn på boligområder.».

Her kan du se alle de påmeldte prosjektene og lese mer om Arkitekturprisen.

Ordfører Eyvind J. Schumacher vil overrekke prisen på et eget arrangement i oktober. Mer informasjon om dette kommer på kommunens nettside.

Ullensaker kommune ønsker å takke for innsendte forslag og gratulere vinneren!

  

Kontaktperson: Jeta Limani Andreassen, overarkitekt Ullensaker kommune, tlf. 90409511, arkitekturpris-ull@ullensaker.kommune.no.


Publisert: 22.09.2021 15:24
Sist endret: 17.01.2023 11:56