Skatteliste for eiendomsskatt på næringseiendommer ligger nå tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Ullensaker kommune vedtok i forbindelse med behandling av budsjettet for 2023 å fastsette eiendomsskattesatsen til 3 promille på næringseiendommer. Skattesedler for 2023 vil bli sendt ut til eierrepresentant. Skatteliste vil også ligge tilgjengelig i kommunens servicetorg og bibliotek.

Skatten vil forfalle til betaling i 2 terminer. Innbetalingsblanketter vil bli sendt ut senere.

Skattelisten for næringseiendom 2023

Klikk her for å lese mer om eiendomsskatt på næringseiendom.


Publisert: 21.02.2023 16:07
Sist endret: 21.02.2023 16:08