På denne siden finner du Rådmannens budsjettgrunnlag for 2021 og økonomiplan 2021-2024, samt Posisjonens og opposisjons forslag. Formannskapet behandlet forslaget i formannskapsmøte 1. desember.

Innspill til budsjett og økonomiplan sendes postmottak@ullensaker.kommune.no  

Saksnummer 190/20


Publisert: 01.12.2020 15:28
Sist endret: 01.12.2020 18:00