Innhold

Årsbudsjett og økonomiplan

Rådmannens grunnlag for påfølgende års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år.

Formannskapet innstiller på årsbudsjett og økonomiplan overfor Kommunestyret som vedtar dette i begynnelsen på desember.

Økonomiplanen omfatter en periode på fire år som rulleres hvert år.

Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

Posisjonens budsjett 2019                                      Opposisjonen alternativt budsjett 2019                 
                                                                                Opposisjonen forklaring til budsjettpunkter

 

Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021.pdf        Møteprotokoll.Formannskapet.281117

Årsrapport

Rådmannen utarbeider årsrapport for Ullensaker kommunes samlede forvaltning innen 31. mars i etterfølgende år. Årsrapporten behandles parallelt med årsregnskapet og vedtas av Kommunestyret.

Årsrapporten legges frem for behandling i kommunestyret mai/juni etterfølgende år.

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsregnskap

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Ullensaker kommune innen 15. februar i etterfølgende år, for behandling i Kommunestyret legges det frem mai/juni.

Årsregnskap 2017

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2015

Perspektivmelding

Perspektivmeldingen 2010-2038

Utviklings og effektiviseringsprosjekt

Det er utarbeidet en økonomisk analyse av kommunens regnskap for 2017. Dette er en del av utviklings- og effektiviseringsprosjekt i Ullensaker 2019-2022. Rapporten som viser handlingsrommet for Ullensaker finner du her. Ingren av tiltakene i rapporten er vedtatt. 

Rapport handlingsrom

Årsmelding

Ullensaker kommune er en kommune i vekst. Vi ønsker å nå alle innbyggere med viktig informasjon. Årsmeldingen er et samarbeid mellom Rådmannen og den politiske ledelse. Årsmeldingen sendes ut til alle husstander i kommunen de to første ukene i mai.

Årsmelding 2016                                                       Bilde av kommunevåpen, med piler utover på mot mot ansvarsområder kommunen jobber med. 3 hender som skriver på blokk.

"Det er en glede for meg som ordfører i Norge vakreste, best og mest attraktive kommune å hilse deg gjennom denne Årsmeldingen. Vi er stolte av det vi har fått til og vi har store ambisjoner for fremtiden." Skriver ordfører Tom Staahle.

Det er viktig å fortelle innbyggerne hva kommunen gjør og leverer av tjenester og tilbud. Derfor har vi valgt å sende årsmeldingen hjem til alle innbyggere. Vi håper du tar deg tid til å lese den her på nett og når du får den hjem i postkassen.

Med vennlig hilsen
Kjetil Bjørnsrud, Kommunikasjonssjef.

 


Publisert: 31.10.2017 10:13:21
Sist endret: 06.11.2018 16:23