Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Årsmelding

Ullensaker kommune er en kommune i vekst. Vi ønsker å nå alle innbyggere med viktig informasjon. Årsmeldingen er et samarbeid mellom Rådmannen og den politiske ledelse. Årsmeldingen sendes ut til alle husstander i kommunen de to første ukene i mai.

Årsmelding 2015                                                       Forsiden av årsmeldingen, en mann holder et tastatur

"Det er en glede for meg som ordfører i Norge vakreste, best og mest attraktive kommune å hilse deg gjennom denne Årsmeldingen. Vi er stolte av det vi har fått til og vi har store ambisjoner for fremtiden." Skriver ordfører Tom Staahle.

Det er viktig å fortelle innbyggerne hva kommunen gjør og leverer av tjenester og tilbud. Derfor har vi valgt å sende årsmeldingen hjem til alle innbyggere. Vi håper du tar deg tid til å lese den her på nett og når du får den hjem i postkassen.

Med vennlig hilsen
Kjetil Bjørnsrud, Kommunikasjonssjef.

Årsbudsjett og økonomiplan

Rådmannens grunnlag for påfølgende års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år.

Hovedutvalget for overordnet planlegging(HOP)  innstiller på årsbudsjett og økonomiplan overfor Kommunestyret som vedtar dette i begynnelsen på desember.

Økonomiplanen omfatter en periode på fire år som rulleres hvert år.

Årsbudsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020.pdf        Møteprotokoll.HOP.291116.pdf         

Årsrapport

Rådmannen utarbeider årsrapport for Ullensaker kommunes samlede forvaltning innen 31. mars i etterfølgende år. Årsrapporten behandles parallelt med årsregnskapet og vedtas av Kommunestyret.

Årsrapporten legges frem for behandling i kommunestyret mai/juni etterfølgende år.

Årsrapport 2015

Årsregnskap

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Ullensaker kommune innen 15. februar i etterfølgende år, for behandling i Kommunestyret legges det frem mai/juni.

Årsregnskap 2015

 


Publisert: 22.11.2016 11:09:41
Sist endret: 22.11.2016 11:13