Innhold

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Kommunestyret vedtok 12.12.23 i sak 148/23 budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Vedtatt budsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027 i Framsikt

Vedtatt budsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027 som pdf her

Årsbudsjett og økonomiplan

Kommunedirektørens grunnlag for påfølgende års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år.

Formannskapet innstiller på årsbudsjett og økonomiplan overfor Kommunestyret som vedtar dette i begynnelsen på desember.

Økonomiplanen omfatter en periode på fire år som rulleres hvert år.

Årsbudsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026

Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022 – 2025

Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021 – 2024

Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

Økonomisk tertialrapport

Her kan du lese tertial rapporter til kommunen som sendes politikerne.

Ullensaker kommune økonomisk rapportering per 1. tertial 2023

Ullensaker kommune økonomisk rapportering per 2. tertial 2023

Årsrapport

Kommunedirektøren utarbeider årsrapport for Ullensaker kommunes samlede forvaltning innen 31. mars i etterfølgende år. Årsrapporten behandles parallelt med årsregnskapet og vedtas av Kommunestyret.

Årsrapporten legges frem for behandling i kommunestyret mai/juni etterfølgende år.

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsregnskap

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Ullensaker kommune innen 15. februar i etterfølgende år, for behandling i Kommunestyret legges det frem mai/juni.

Årsregnskap 2022

Årsregnskap 2021

Årsregnskap 2020

Årsregnskap 2019

Årsregnskap 2018

Årsregnskap 2017

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2015

Perspektivmelding

Målet med perspektivmeldingen, er å synliggjøre utfordringer og muligheter med utgangspunkt i fremtidig demografisk vekst, behov for tjenester og forventede kostnader og inntekter.

Perspektivmelding 2021-2040

Perspektivmeldingen 2020-2039


Publisert: 22.11.2022 14:15:00
Sist endret: 06.02.2024 11:44