Innhold

Pårørendes hus

Pårørendes hus er et gratis og lett tilgjengelig lavterskeltilbud til alle pårørende og etterlatte i kommunen, uavhengig av alder og hvem dere er pårørende til.

Utgangspunktet er pårørendes egne livsutfordringer, uavhengig av brukeren eller om dere har eller har hatt tjenester fra før.

Vårt mål er å:

  • anerkjenne, veilede og støtte pårørende i egen mestring av livsbelastninger
  • bidra til å fremme helse og mestring
  • forebygge helsesvikt og andre vansker som følge av pårørenderollen

Sammen skal vi prøve å finne ut av hva som skal til for å kunne leve best mulig med de belastningene og begrensningene som livet har gitt og gir! Vi informerer om hva som finnes av tjenester og tilbud, hvis det er av interesse.

Kontaktinformasjon

Kontakt vår pårørendekontakt
  • telefon: 40 43 93 12 (telefontid mellom kl. 09.00-14.00)
  • E-post: parorende@ullensaker.kommune.no

Pårørendekontakt Elisabeth

Besøksadresse

Veiberggata 7, 2050 Jessheim.

Les mer hva vi gjør for pårørende

Trykk her for å lese mer hva vi gjør for pårørende


Publisert: 29.04.2024 10:44:37
Sist endret: 03.05.2024 12:21