Siden nyttår har antallet smittetilfeller tilknyttet barnehager og skoler i kommunen økt. Etter at de muterte virusvariantene dukket opp rundt uke 8 og etter kort tid dominerte i vår region, har smitten økt enda mer. Et resultat av dette er at flere barn, unge og voksne som har kontakt med skoler og barnehager har blitt smittet. Et annet resultatet er at mange barn, elever og ansatte har måttet sitte i karantene. Der hvor det har vært mistanke om eller blitt påvist mutert virusvariant, har også de som er i husstandene deres blitt anbefalt å være i karantene.

Mange er bekymret for smittesituasjonen i kommunen og spør seg om hvorfor skoler og barnehager fortsatt holdes åpne når det er så mye smitte der.

Skole og barnehage er viktig for barn

Gjennom pandemien har det vært viktig både for kommunen og for sentrale myndigheter å skåne barn og unge for inngripende smitteverntiltak så langt det er mulig. En normal hverdag er viktig for barn og unge. Sosialt fellesskapet med jevnaldrende og muligheten til å lære og utvikle seg gjennom det pedagogiske tilbudet som er i skoler og barnehager, er viktig for barns trivsel og utvikling. Dessverre finnes det barn og unge i kommunen vår som har det vanskelig. Sosial kontakt med andre barn og det å møte trygge voksne i barnehagen og skolen, er spesielt viktig for denne gruppen.

Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Ullensaker har smitteverntiltak på rødt nivå. Sånn har det vært siden 11.mars, da vi endret fra gult til rødt nivå fordi vi så at smitten ble så utbredt at dette var nødvendig. Folkehelseinstituttets skolegruppe bekreftet at det var riktig i vår situasjon.

Rødt nivå er det strengeste smittevernnivået for skoler og barnehager som kommunen har lov til å iverksette.

Rødt nivå betyr ikke å stenge skoler og barnehager, men innebærer tiltak som blant annet:

  • Elever og barn deles inn i mindre kohorter
  • 1. – 4. trinn og 10. trinn prioriteres med tilstedeværelse på skolen
  • Øvrige trinn alternerer mellom et tilbud på skolen og digital hjemmeundervisning
  • Redusert åpningstid på SFO
  • Redusert åpningstid i barnehager

Ikke lov å stenge alle skoler og barnehager

Kommunen har ikke lov til å stenge alle skolene og barnehagene i kommunen. Dette kan kun gjøres etter en godkjenning av Helsedirektoratet, og det må være gjort en grundig faglig vurdering. Kommuneoverlegen og kommunaldirektør for skole og barnehage drøftet dette med FHI, og de er tydelige på at det ikke vil være riktig å stenge ned alle skolene i Ullensaker. FHI anbefaler at vi raskt stenger ned enkeltskoler eller barnehager i kortere perioder når det oppstår veldig mye eller ukontrollert smitte, noe som har blitt gjort i flere tilfeller. I tillegg anbefalte de å forlenge rødt nivå til ei uke etter påske. FHI vurderer også at stengte skoler ofte fører til mer mobilitet blant ungdommene da de treffes andre steder, istedenfor å være i kohorten på skolen. Dette kan, ifølge FHI, føre til mer spredning av smitte.


Publisert: 19.03.2021 15:31
Sist endret: 19.03.2021 15:31