Mål om fullført videregående

Det er to barn fra hver barne- og ungdomsskole i Ullensaker som blir valgt inn i styret. Konstitueringsmøte ble holdt 30. september, og ble ledet av ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher og konstituert kommunedirektør Yngve Rønning.

Gjennom barn og unges kommunestyre får representantene opplæring i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. På agendaen stod strategiplan for helhetlig læringsløp.

Ullensaker kommune vedtok i 2018 at det skal lages en strategiplan for helhetlig læringsløp i Ullensaker. Målet er å sørge for en tett oppfølging gjennom hele opplæringsløpet slik at flere fullfører videregående skole. Planen skal sikre barn og unge trygge og gode barnehager og skoler i kommunen vår.

Vil ha like muligheter for alle

I spørretimen fikk representantene stille spørsmål. Representantene var opptatt av god læringskultur i skolen.

- For å føle seg trygg og ivaretatt er det viktig at alle får like muligheter. Lærerne må vise forståelse, interesse og respekt for alle, sa en av representantene.

Videre mente mange at en god og trygg skole bør ha lett tilgang på helsesykepleiere og miljøterapeuter.


Publisert: 01.10.2021 15:40
Sist endret: 07.10.2021 14:36