Resultatet fra 2019 viser at vi fikk et merforbruk på 20,7 mill. kroner i 2019. Vårt netto driftsresultat ble på 9,8 mill. kroner, som tilsvarer 0,3 % av driftsinntektene. Arbeidet med å analysere regnskapet er igangsatt og vil bli presentert i årsrapporten for 2019 når den foreligger.


Publisert: 21.02.2020 13:42
Sist endret: 21.02.2020 13:42