I 1,5 år har vi arrangert språkkafeer som er en arena hvor flyktninger i vårt introduksjonsprogram samles sammen med frivillige. På språkkafeene snakker alle norsk. Torsdag 1. mars kl.17.30 arrangerer vi årets første språkkafé i Jessheim kirke. 

Målet med språkkafeene og introduksjonsprogrammet vårt er at flyktningene skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

- Det er veldig godt oppmøte blant flyktningene til språkkafeene, i snitt er det 60 flyktninger som møter opp hver gang.  Men vi skulle gjerne hatt flere frivillige med oss, sier Mona Grytøyr, Flyktningkonsulent i NAV Ullensaker 

Frivillige organisasjoner er gode på å bidra 

Redd barna er med på alle språkkafeene våre og arrangerer aktiviteter for barna

- Vi har noen frivillige som stort sett alltid møter opp. Disse er med i frivillige organisasjoner som Foreningen Norden, Husflidlaget, Herredshusets venner og flere.  Vi er stolte av arbeidet som gjøres her og vi er takknemlige for all hjelp vi får fra lokalbefolkningen vår, sier Grytøyr, likevel ønsker vi og flykningene at flere nordmenn kommer på språkkafeene våre. Alle er velkomne. 

I år tar vi imot 20 flyktninger

Ullensaker kommune skal i år ta imot 20 nye flyktninger. For oss er det viktig å inkludere de nye innbyggerne og gjennom introduksjonsprogrammet og Ullensakermodellen skal vi jobbe for at de lærer seg norsk og kommer seg ut i arbeid eller utdanning.

- Det som er viktig for oss når vi tar imot flyktninger er at de blir inkludert i vårt lokalsamfunn. Ullensaker kommune har mye tilflytting, mennesker kommer hit og skaper sin egen historie. Det er også viktig for oss at flyktningene gjør det samme. Alle som bor i Ullensaker enten de er født og oppvokst her eller flytter hit fra et annet sted har med seg noe som er med på å skape vårt samfunn her, sier ordfører Tom Staahle

Ullensakermodellen

Ullensakermodellen har som mål å sikre god inkludering i det norske samfunnet og i lokalmiljøet. Og å videreutvikle ferdigheter som gjør den enkelte flyktning i bedre stand til å klare seg selv.

Samarbeid med frivillig sektor og næringslivet har vært og er svært viktig for å sikre at flyktningene får et nettverk og en døråpner inn i lokalsamfunnet og arbeidslivet.

God inkludering er avhengig av at alle bidrar – fra politikere til den enkelte innbygger i kommunen. I Ullensaker kommune har vi et godt samarbeid med lokalsamfunnet gjennom frivilligheten og lokale bedrifter. Dette er et viktig suksesskriterie for at vi lykkes med et godt inkluderingsarbeid. 

Les mer om introduksjonsprogrammet 

Les omtaler om arbeidet vårt: 

Reportasje på TV2 - Ber norske kommuner lære av Ullensaker


Publisert: 26.02.2018 09:14
Sist endret: 09.11.2021 15:12