Hensikt:
Hensikten er å informere om resultatene fra sediment-undersøkelsen som har pågått det siste året. Den viser innsjøens miljøtilstand de 200 siste årene, for næringsstoffer og algevekst.
Samtidig ønsker vi å orientere om vannforskrifts-arbeidet generelt, og hva forvaltningen ser for seg av videre oppfølging.


Målgruppe:
Beboere, gårdbrukere, fiskere og andre som har interesse av Hersjøen.
Ingen påmeldingsfrist:
Det er bare å møte opp.

Program:

  • Velkommen, v/ordfører Tom Staahle.
  • Orientering om vannforskriften og bakgrunn for undersøkelsen, v/Helge B. Pedersen (daglig leder Huvo).
  • Resultater fra sedimentundersøkelsen i Hersjøen, v/Thomas Rohrlack (professor NMBU)
  • Kaffepause.
  • Oppfølging og videre overvåking av Hersjøen, v/Helge B. Pedersen (daglig leder Huvo), Tom Sundar (kommuneoverlege)/Gina Sundsbø (miljørettet helsevern), Hans Petter Langbakk (landbrukssjef) og Anette Åkerstrøm (rådgiver miljø).
  • Orientering om fiskedøden i Risa, v/Anette Åkerstrøm
  • Spørsmål og oppsummering, v/ordfører Tom Staahle.


Vel møtt!
www.huvo.no


Publisert: 20.02.2017 10:26
Sist endret: 17.01.2023 12:21