Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye coronaviruset.

Ullensaker kommune har ved kommuneoverlegen smittevernansvar for hendelser ved Oslo lufthavn. Vi har en god smittevernplan i kommunen. Ullensaker kommune har et spesielt ansvar for smittevernberedskapen på OSL fordi flyplassen er utpekt som «preferred point of entry» etter IHR forskriften (International Health Regulations). Kommuneoverlegen er i dialog med Avinor og CBRNE senteret ved Oslo Universitetssykehus og følger utviklingen i Coronavirus saken fortløpende. Smittevernansvaret betjenes av et vaktteam bestående av lokale kommuneoverleger med 24/7 vaktordning.

All tilgjengelig informasjon om Corona-viruset finnes på folkehelseinstituttet


Publisert: 31.01.2020 09:04
Sist endret: 22.06.2021 08:16