Steinmasser som er sprengt og knust på området skal flyttes og brukes et annet sted i anleggsområde, se underliggende skisse som viser hvor massene skal flyttes fra og til. Dette medfører at flere dumpere kommer til å transportere steinmasser fra knuseverket ca. 700 meter nordover til et område som skal fylles opp. En følge av dette er økt støy- og støvbelastning til naboene som bor nærmest de stedene dumperne blir fylt og tømt. Entreprenøren vil gjennomføre tiltak for å begrense støvbelastningen (salting og vanning).

Vi beklager ulempene dette kommer til å medføre.

Les mer om omkjøringsvegen her.

Masseflytting


Publisert: 12.08.2022 09:41
Sist endret: 12.09.2022 12:18