Anleggsarbeidet og utbedring av vann og avløp har startet og vil pågå frem til august 2018

Den nye barneskolen skal stå klar til skolestart i august 2020, flerbrukshall til skolestart 2021.

Det tar lang tid å bygge en skole og det er mange ting som skal på plass før skolen står klar til bruk.
Ullensaker kommune arbeider med oppgradering av vann og avløpsledninger på Algarheim. Dette gjør vi for å øke både vann, avløps- og brannvannskapasitet. Denne jobben er det entreprenør som utfører på vegne av oss. Arbeidet påvirker fremkommeligheten i området og arbeidet vil pågå fram til august 2018.

- Vi måtte starte arbeidet med oppgraderingen av vann og avløpsledninger før snøen var borte for å bli ferdig til å nå fristene for skolens fremdriftsplan, sier Per Even Johansen, enhetsleder i Ullensaker kommune

Enveiskjøring i Oscar Christiansens veg

Oscar Christiansens veg skal oppgraderes fra Kisavegen og til Berglia. Mellom Kisavegen og Gamle Algarheimsveg skal det legges fortau og det vil bli nytt veglysanlegg langs strekningen. Krysset ved Kisavegen skal også oppgraderes. Enveiskjøring mener vi er den beste løsningen for å sikre de myke trafikantene langs Oscar Christiansens veg og ellers i områdene rundt skolen.

Enveiskjøringen vil være slik frem til arbeidet er ferdig. Når VA-grøftene er ferdige og entreprenør anser det som trafikksikkert å åpne for to felt vil dette skje. Vi håper det ikke skaper for store utfordringer for de som bor her og beveger seg her.

Ta vare på skoleelevene

Det har blitt satt opp gjerder for å ivareta de myke trafikantene enda bedre. Det er viktig for oss å sikre trygg skoleveg. Vi oppfordrer alle til å vise varsomhet og ta vare på elevene og andre som beveger seg til fots og med sykkel.

Fremdriftsplanen for skolen

Det er utført en OPS-anbudskonkurranse. OPS – Offentlig privat samarbeid.

Vinneren er Backe Prosjekt AS.


Ferdig skolebygg – skolestart 2020

Ferdig flerbrukshall – skolestart 2021


Publisert: 14.06.2018 14:11
Sist endret: 17.01.2023 11:55