Ullensaker kommune skal oppgradere Vardevegen med gang- og sykkelvei, fortau, avløp og nye gatelys. I den forbindelse blir Vardevegen stengt i fire uker fra 25. april og til med 20. mai (uke 17, 18, 19 og 20). Det vil fortsatt være tillatt å kjøre til eiendommene, og omkjøringstraseen via Dal stasjon og Trondheimsvegen blir skiltet. Vi beklager ulempene dette vil medføre.

 

Fakta om prosjektet:

  • 110 m med ny gang- og sykkelvei
  • Nytt fortau på ca. 230 m
  • 130 m med omlegging av vann og avløp
  • Det opparbeides 2 nye murer
  • Nytt gatelys på hele strekningen

 

Se kartutsnitt her.


Publisert: 21.04.2022 14:09
Sist endret: 21.04.2022 14:51