Innhold

Hvem kan søke?

Lokale frivillige lag/ foreninger og andre kulturaktører som driver med kunst- og kulturaktiviteter i Ullensaker, herunder humanitære organisasjoner. Det gis ikke tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som har drift av utpreget kommersiell karakter og/eller innsamling som formål.

Tilskuddsordningen for driftstilskudd gjelder for kulturaktiviteter for, av og med barn og unge under 20 år. For tilskuddsordningene "Prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv", "Tiltak mot rasisme" og "Kulturrådets fyrtårnspott" kan også voksne organisasjoner søke.

For tilskuddsordninger for idrettsforeninger -Klikk her

Driftstilskudd til kulturaktivitet

Gjelder støtte til generell drift av kulturaktivitet, samt vedlikehold og nyanskaffelser. Gjelder aktivitet for, av eller med barn og unge under 20 år.

Søknadsfrist: 1. mai

Aktivitet mot rasisme

Ullensaker kommune har utarbeidet og vedtatt Handlingsplan mot rasisme. Det kan søkes tilskudd til aktivitet som skal bidra til å øke kunnskapen om diskriminering og hvordan diskriminering og rasisme kan bekjempes. Lag, foreninger, skoler, grupper, enkeltpersoner, m.fl. kan søke, også voksne.

Søknadsfrist: 1. mai

Prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv

Med prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv menes prosjekter som representerer en form for nyskaping og utvikling for søkeren og for kultur, idretts- og friluftsfeltet i Ullensaker. Årlige aktiviteter regnes som ordinær drift.  

Prosjekttilskudd kan også voksne kulturaktører/ organisasjoner søke.  

Søknadsfrist: hele året frem til 1. november.

Kulturrådets fyrtårnspott

For å kunne gi et varig løft til noen kulturuttrykk, et område innen kulturlivet eller i et nærmiljø, har kommunen gitt midler til Kulturrådets fyrtårnspott. Disponeringen av midlene gjøres av Ullensaker kulturråd i samarbeid med enhet Kultur, følgende kriterier legges til grunn:

  • Midlene skal brukes til å gi et ekstra løft til et felt eller et område innen kulturlivets forskjellige uttrykksformer og/ eller gi et nærmiljø et unikt tilbud
  • Skal bidra til å løfte en aktivitet eller et felt vesentlig i kvalitet og synlighet

Er dette noe for din lag/forening så send inn en begrunnet søknad til Ullensaker kulturråd leder@ullensakerkultur.no, evt. spørsmål rettes også hit.

Søknadsfrist: hele året frem til 1. november.

Andre tilskuddsordninger

Det er også andre ordninger som det kan søkes tilskudd fra. Se her for oversikt.

Spørsmål?

Kontakt enhet Kultur v/ rådgiver Kathrine Øynebråten kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no/ tlf. 940 28 042


Publisert: 14.04.2023 06:43:00
Sist endret: 14.04.2023 07:34