Innhold

Det skal være enkelt å sikre at Ullensaker kommune ikke benytter useriøse som tredjeparts leverandører. Slik har det ikke vært tidligere. Nå kan ØRIK med kommunen møte fysisk opp sammen med de andre kontrollaktørene, for å kontrollere arbeidsstedet. 

-Dette vil gi en, på stedet, bedre avdekking av faktiske forhold, ikke bare informasjon leverandørene selv har rapportert, sier Tor Kjærstad seniorrådgiver og fungerende daglig leder i Øvre Romerike innkjøpssamarbeid. (ØRIK). 

ØRIK gjennomfører anbudskonkurranser med ulike leverandører for kommunene på Øvre Romerike.

Vanntette skott 

Informasjonsdeling mellom kontrollaktørene og innkjøp har tidligere ikke vært lovlig. I den nye ordningen må aktørene samtykke til at informasjonsdelingen kan gjennomføres ved kontraktsignering. Det er et krav for å få delta i anbudsrunder.

-Dette gjør at de useriøse aktørene kanskje vil trekke seg. Har de ingen ting å skjule så spiller det jo ingen rolle om det offentlige får disse opplysningene, sier Rune Hallingstad rådmann i Ullensaker.

Konkurransen blir ødelagt

Arbeidsplasser som ikke følger tariffavtaler eller ikke rapporterer på de faktiske forhold utkonkurrerer seriøse aktører meget enkelt. Når arbeidsgiverkontrollen gjennomfører tilsyn er dette for å beskytte de skikkelige bedriftene.

-Det at vi kan få informasjon fra det arbeidet arbeidsgiverkontrollen utfører, gjør at vi som oppdragsgiver kan være trygg på at arbeidstakerne blir ivaretatt. Ingen vi skriver kontrakt med, skal ha ulovlig og underbetalte arbeidere, sier rådmann Rune Hallingstad.

Sikker arbeidsplass

Arbeidsgiverkontrollen gjennomfører kontroller på arbeidsplassene og sørger for at alle arbeidstakere er her lovlig og ikke arbeider under uforholdsmessige forhold. For lav lønn uten forsikringer osv. Nå følger kommunen opp arbeidstakerne slik at de kan få en reel konkurranse i markedet.

-Denne ordningen gjør at vi kan unngå sosial dumping. Med den utvikling vi har nå er det mange oppdrag i nærmiljøet - derfor må vi ta dette ansvaret, sier ordfører Tom Staahle.


Publisert: 26.03.2018 10:05:54
Sist endret: 26.03.2018 10:05