Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/ eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre. 

Mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.


Publisert: 16.11.2020 21:49
Sist endret: 21.03.2023 10:39