Innhold

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/ eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre. 

Før dere søker bør dere lese regleverket og veilederen nøye. Mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.


Publisert: 16.11.2020 21:49:55
Sist endret: 24.02.2021 11:42