Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om dette tilskuddet. Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

 

Søknadsfrist er 3. november 2023. 

Søknadsskjema finnes i Bufdirs søknadsportal

Les mer om tilskuddet på tilskuddsordningens nettside.

 

Se også kommunens nettside om Tilskudd og støtteordninger


Publisert: 13.10.2023 13:30
Sist endret: 23.10.2023 10:29