Fra og med onsdag 20. januar er det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler og videregående skoler tilbake på gult nivå. Målet er å skjerme barn og unge mest mulig for inngripende tiltak. Ullensaker kommune følger de nasjonale retningslinjene, og ungdomsskoler, barneskoler og barnehager i Ullensaker er på gult nivå fra og onsdag 20. januar. På gult nivå kan vi gi barna en så normal hverdag som mulig samtidig som smittevern ivaretas. Jessheim videregående drives på rødt nivå ut uke 5.

Smitteverntiltak må vurderes som nødvendig og forholdsmessig sett i lys av den aktuelle smittesituasjonen. FHI har utarbeidet kriterier for hva som skal vurderes når man skal avgjøre hvilket nivå skoler og barnehager skal være på. I tillegg til smittenivå i befolkningen generelt og i den aktuelle aldersgruppen spesielt, er det også viktig å ta hensyn til hvor og hvordan smitten skjer. Hvis smitten spres innad i, og ikke på tvers av kohorter, er gult nivå anbefalt.

Ullensaker har hatt et høyt smittetrykk de siste ukene, men kommunen har god oversikt over smittetilfellene, hvor smitten skjer og hvilke aldersgrupper som er representert. Det har vært noen smittetilfeller hos skoleelever og barnehagebarn, men det har i svært liten grad forekommet smittespredning mellom barn på skoler og i barnehager. En grundig og helhetlig vurdering av smittesituasjonen i Ullensaker tilsier at det ikke er nødvendig å ha rødt nivå på ungdomsskoler, barneskoler eller barnehager.

På grunn av høyt smittenivå i Ullensaker og nabokommuner, samt en økning i antall smittetilfeller i aldersgruppen 15-20 år, har kommuneoverlegen har bedt Jessheim vgs. om å opprettholde rødt nivå ut uke 5.


Publisert: 19.01.2021 19:32
Sist endret: 19.01.2021 21:57