Formannskapet i Ullensaker har i ettermiddag vedtatt å gi rådmannen fullmakt til å vedta lokale forskrifter i tråd med regler og anbefalinger som regjeringen gikk ut med søndag kveld. Forskriften vil gjelde fra midnatt av og inntil videre.

I tillegg til de nasjonale og lokale reglene som allerede gjelder, vil forskriften medføre stans av innendørs organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger, også for barn og unge. Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs vil måtte stenge. Dette inkluderer blant annet kulturhus, kino, treningssentre og bingohaller.

Som skoleeier har kommunen bestemt at ungdomsskoler settes til rødt nivå, mens barneskoler og barnehager beholdes på gult nivå som i dag.

Beskrivelse av lokale smittevernregler som gjelder fra og med 5. januar finnes her. (nettsiden er ikke lengre aktiv).

Her er hele forskriften. 


Publisert: 04.01.2021 18:17
Sist endret: 24.02.2022 07:54