Siden februar 2022 har Ullensaker kommune i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI) foretatt prøveboringer ved Hilton Syd på Kløfta. Deler av feltet er i et område hvor det tidligere er påvist kvikkleire.

Resultatene av prøveboringene er presentert i en rapport fra NGI. I rapporten gir NGI også sine anbefalinger om stabiliserende tiltak i området.

Ullensaker kommune sender denne uken ut varsel på SMS om oppstart av de stabiliserende tiltakene. I rapporten skriver NGI at tiltakene med fordel kan utføres mens det er tele i bakken.

- Det vil være både rimeligere og mer skånsomt for terrenget, sier kommunaldirektør for plan, kultur og teknisk, Erlend Eggum. Anleggsarbeidet vil derfor starte allerede torsdag 23. februar.

Beboere på Hilton Sør inviteres torsdag 2. mars til informasjonsmøte på Bakke skole. Der vil fagfolk fra både kommunen og NGI delta for å fortelle om innholdet i rapporten og sikringstiltakene, og svare på eventuelle spørsmål.

Se mer informasjon om sikringsarbeidet her: 8,7 millioner kroner til sikringstiltak på Hilton

Åpent informasjonsmøte på Bakke skole, 2. mars kl 19.00.


Publisert: 22.02.2023 13:36
Sist endret: 22.02.2023 13:42