Vi har i dag utstedt fakturaer hvor fakturadato ved en feil ble satt til 12.01.22. Forfallsdato på fakturaene ble dermed 20.02.22.

Feilen gjelder fakturaer innen pleie og omsorg. Fakturaene er allerede sendt ut.

Datoene vil bli korrigert i vårt system, og vi ber kundene forholde seg til at faktisk fakturadato er 12.01.23 og forfallsdato 20.02.23.

Grunnet feil fakturadato feilet dessverre utsending av e-faktura. De som har avtale om e-faktura mottar denne gang i stedet faktura i Digipost eller på papir.

Avtalegirotrekk vil bli foretatt på vanlig måte 20.02.23 for kunder som har slik avtale.

Vi beklager feilen, og den ulempe den medfører.


Publisert: 13.01.2023 14:57
Sist endret: 17.01.2023 12:27