Det utføres arbeider på vannledningen til Kopperud.

Det kan forventes varierende vanntrykk et par dager fremover.


Publisert: 31.08.2020 14:41
Sist endret: 31.08.2020 14:41