Innhold

Miljørettet helsevern - Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små, slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E. coli og intestinale enterokokker.

De første prøvene ble tatt den 13., 14. og 15. juni. Det tas prøver fra flere vann første uken enn ellers i sommer. Resultatene viste verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god.

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 26.

Se alle resultater for uke 24.


Publisert: 17.06.2022 14:32:00
Sist endret: 20.06.2022 12:35