Arbeidsledigheten i Ullensaker er i mai 14,4 prosent, mot 18,1 prosent i april. Dette melder NAV Ullensaker i en pressemelding. Arbeidsledigheten i Norge sett under ett er på 6,4 prosent, så arbeidsledigheten i Ullensaker er fortsatt høy. 3200 personer er nå registrert som helt ledige i Ullensaker.

Antallet personer som søker jobb er 4673, noe som utgjør 22,4 prosent av arbeidsstyrken, melder NAV Ullensaker. Dette er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Statistikk og illustrasjon: NAV Ullensaker


Publisert: 29.05.2020 15:46
Sist endret: 29.05.2020 15:51