I august og september har Ullensaker hatt høye smittetall, og mange av de smittede har vært elever i skolene. For å dempe smittesituasjonen i skolen, og for at flest mulig 12-15-åringer skulle holde seg friske og kunne få vaksine tidlig, besluttet kommunens krisestab at barne- og ungdomsskoler skulle drives på gult nivå i to uker.

Den siste uken har smittetilfellene totalt, og andelen smittede i skolene, sunket. Alle 12-15-åringer i Ullensaker har fått tilbud om vaksine, og mange har blitt vaksinert de siste to ukene. Det gule nivået som var vedtatt å gjelde 7.-20. september, forlenges derfor ikke, og skolene går tilbake til grønt nivå fra og med tirsdag 21. september.

Fortsatt vil smittesituasjonen i kommunen og skolene overvåkes nøye. Ullensaker kommune følger retningslinjene fra nasjonale helsemyndigheter for å håndtere smitte blant barn og unge. Tiltakene skal kun handle om å beskytte barn og unge direkte - ikke voksne og eldre som nå for en stor del er vaksinert. Barn og unge blir i veldig liten grad alvorlig syke av koronasmitte, og mange ned til 12 års alder er nå beskyttet gjennom vaksine. I tillegg til vaksinasjon, er aktiv testing nå det aller viktigste tiltaket for å håndtere smitte blant barn og unge. Ved større smitteutbrudd benyttes massetesting, og enkeltskolen det gjelder kan settes til gult nivå hvis det vurderes som nødvendig for å dempe smittespredningen.

Det viktigste som alle i skolen og ellers i samfunnet fortsatt kan bidra med er å:

  • holde seg hjemme når man er syk
  • vaske/desinfisere hender
  • teste seg ved symptomer

Publisert: 20.09.2021 10:50
Sist endret: 20.09.2021 10:50