Foto: Ullensaker kommune

Norges kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) hadde onsdag 19. april med seg den danske utdanningsministeren til Allergot ungdomsskole. Der møtte de elever og ansatte for å lære mer om praktisk undervisning, teknologiforståelse og hva som betyr mest for elevene.

- Vi må ha en skole der alle barn trives og lærer, og der vi ser bredere på kunnskap. Læring skjer både gjennom teori, og praktisk arbeid. Dette får de til i Ullensaker kommune, og jeg er stolt over å kunne vise frem dette til min danske kollega, sier Tonje Brenna.

Til Norge for å lære om praktisk undervisning

Den danske utdanningsministeren Mattias Tesfaye (Socialdemokraterne) har markert seg som en sterk forkjemper for mer praktisk kunnskap i skolen. Han ønsket derfor å komme til Norge for å lære om hvordan vi jobber for å få mer praktisk læring inn i skolen.

- Det er inspirerende å være her. Jeg hører at elevene har mulighet til å velge ulike valgfag på hver skole. Det er ikke mulig i Danmark. Samtidig sier elevene at lokalene og utemiljøet betyr så mye for at de skal trives. Her er det fine og store lokaler, uttalte Tesfaye.

Ullensaker har en strategi for helhetlig læringsløp

I Ullensaker kommune er det viktig å legge opp til en skolehverdag som oppleves praktisk, motiverende og relevant for elevene, og ikke lage et kunstig skille mellom teori og praksis.

- Vi er opptatt av at vi i større grad benytter oss av praktiske arbeidsmåter i alle fag, og på den måten gjør undervisningen mer relevant og motiverende for elevene, sier Yngve Rønning, kommunaldirektør for Barnehage og skole.

Ullensakerskolens visjon er at alle skal vokse opp til å bli en best mulig versjon av seg selv, slik at de kan delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv, og ta gode valg for seg selv og andre.

Hensiktsmessig bruk av digital teknologi

Teknologi har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap på. Bruk av teknologi skal være en naturlig del av arbeidet i barnehagene og på skolen, slik at barn og unge settes i stand til å mestre krav i utdanning- og arbeidsliv, også innen fagfelt vi ikke kjenner i dag.

– Alt vi gjør med teknologi i skolen må ha som intensjon at elevene er aktive og skapende – ikke passive konsumenter – og at de kan bruke det de lærer senere i livet. Vi må også hjelpe elevene til å utvikle en kritisk tenkning og etisk bevissthet om hvordan de bruker teknologien i hverdagen. Dette gjelder ikke minst hvordan vi skal forholde oss til kunstig intelligens i skolen, forteller Kjersti Stundal, områdesjef for skole og barnehage i Ullensaker kommune.

Bruk av digital teknologi i Ullensakerskolen baserer seg på en modell som hjelper lærerne å vurdere hva teknologien kan tilføre undervisningen:

  • Kan jeg bruke teknologi for å erstatte andre verktøy?
  • Tilfører teknologien noe som forbedrer opplegget?
  • Fører teknologien til forandringer i måten vi kan nå målet på?
  • Gjør teknologien det mulig å utføre oppgaven på en måte som tidligere var uoppnåelig?

Publisert: 21.04.2023 13:52
Sist endret: 25.05.2023 10:22