- Vi har god kapasitet til koronavaksinering, og bruker alle doser vi får tilsendt fra sentrale myndigheter, sier kommuneoverlege Terje Sagen.

Ullensaker kommune mottar vaksinedoser i midten av uken og setter vaksiner påfølgende på torsdag og fredag. Informasjon om hvor mange som til enhver tid har fått vaksine oppdateres derfor i slutten av hver uke på kommunens nettside 

Noen har kommentert at tallene kommunen opplyser ikke stemmer med tallene som mediene bruker.

- Dette skyldes at tallene mediene rapporterer på hentes fra det sentrale vaksinasjonsregisteret. Disse tallene inneholder også vaksiner som er satt på Ullensaker-innbyggere andre steder, for eksempel helsepersonell som jobber på sykehus og får vaksinen der av sin arbeidsgiver, forklarer kommuneoverlege Terje Sagen.

Over 14 500 registrerte

25. januar sendte kommunen ut sms og e-post til rundt 28 000 innbyggere over 18 år. Disse fikk oppfordring om å registrere digitalt hvorvidt de vil ha vaksine eller ikke når det blir deres tur i køen. 14 500, altså halvparten av dem som har mottatt sms og e-post, har gått inn og registrert seg.

- Over 98% av dem som har svart, har registrert at de ønsker vaksinen. Dette er vi glade for. Det er frivillig å ta vaksinen, men vi anbefaler alle over 18 år å takke ja. Dette vil gi beskyttelse for den enkelte, og dessuten gi såkalt flokkimmunitet dersom mange nok tar vaksinen, noe som igjen vil gi bedre beskyttelse også til dem som ikke kan eller vil ta vaksinen, forteller kommuneoverlege Terje Sagen.

Jobber med å nå ikke-digitale innbyggere

Et fåtall innbyggere har ikke tilgang på sms og e-post. Det nedlegges en betydelig innsats for å nå ikke-digitale innbyggerne via andre kanaler.

- Det er viktig for kommunen at alle innbyggere får informasjon om vaksinasjonstilbudet. Vi ringer alle over 80 år direkte. I tillegg sender vi snart ut brev i posten til innbyggere som vi vet ikke har telefon, og distribuerer dessuten informasjon via flere andre kanaler, sier kommuneoverlegen.

Brevet inneholder informasjon om hvordan en pårørende eller en venn kan hjelpe med registreringen. De som ikke kan registrere seg selv eller få hjelp til dette, kan ringe det oppgitte telefonnummer til kommunens vaksinasjonsteam, som da vil bistå med registreringen.


Publisert: 29.01.2021 16:44
Sist endret: 29.01.2021 18:16