Etter en omfattende rekrutteringsprosess med mange gode søkere har Ullensaker kommune valgt å tilsette Gunnhild Grimstad-Kirkeby som ny kommunaldirektør for tjenesteområdet. Gunnhild kommer fra stillingen som enhetsleder for enheten bolig med bistand. Hun tiltrer i den nye stillingen umiddelbart.  

- Gunnhild er godt kjent i kommunen og hun har de rette kvalifikasjonene og kompetansen vi trenger for å ivareta stillingen som kommunaldirektør på en god måte. Jeg er glad hun takket ja, sier rådmann Rune Hallingstad.  

 


Publisert: 24.06.2019 14:23
Sist endret: 24.06.2019 14:23