Vi skal coache

Ordningen bygger på en enkel idé som kan gi store resultater. Vi skal ta inn mennesker som blir valgt ut sammen med NAV Ullensaker til arbeidstrening og praksis hos oss. Kandidaten skal få en egen mentor som har et spesielt ansvar for å følge han/henne opp. Alt som følger med et arbeidsforhold skal omfattes av ordningen. 

– Som kommune skal vi være framoverlente og gå foran med et godt eksempel. Det er veldig mange som sitter med ubrukte ressurser, og vil ønsker å gjøre alt vi kan for at disse skal komme seg inn i arbeidslivet, sa ordfører Tom Staahle i forbindelse med lanseringen av prosjektet.

Det er NAV Arbeidslivssenter Akershus som står bak ordningen. De har allerede prøvd den ut med stor suksess.

– Vi startet opp i Bærum. Der har ordningen blitt en døråpner for mange, sier Silje Joteig. Hun er arbeidslivscoach ved NAV Arbeidslivssenter Akershus, og arbeider daglig med mennesker som av ulike grunner har problemer med å komme seg ut i arbeidslivet.

Øve på å arbeide

Mentoren skal være en stødig kontaktperson for de som er unge og står utenfor arbeidslivet av en eller annen grunn. Hele målet med ordninger er å få personer som står uten arbeid motivert til å komme i arbeid og sammen skape arbeidsglede.

-Jeg tror en mentor må ha en god dose arbeidsglede. Mentoren må prøve å tenne dette for kandidaten som er på arbeidstrening, slik at det å komme inn i arbeidslivet ikke blir sett på som en håpløs oppgave. Det handler kanskje om å ha en trygg havn før man går videre og er klar for nye utfordringer, sier Margrethe Bratt, avdelingsleder i Ullensaker kommune og en av mentorene våre.

Mentorprogrammet skal hele tiden evalueres og forbedre erfaringene for å nå målet, om å få de yngre arbeidssøkerne ut i arbeid. Målgruppen er mennesker mellom 18 og 30 år. Det er Nav Ullensaker som er vår samarbeidspartner og det er Nav som legger til rette for kandidatene vi får.   

-Ved å delta på dette håper jeg å få mer kunnskap om hvordan jeg kan bidra til å skape en god kultur i avdelingen, samtidig som vi sammen gjør noe samfunnsnyttig. Det å få fortløpende tilbakemeldinger og blir evaluert vil gjøre meg til en bedre leder og medarbeiderne til bedre medmennesker. Klarer vi dette kommer det hele avdelingen til gode, sier Bratt.

F.v Sylvia Aastad, John Olav Knudsen, Bente Jødal, Gyri Dahlstrøm, Kristoffer Strandengen, Camilla Seterdal, Haidee Knoff, Elisabeth Skjefstad og Silje Joteig i NAV. 


Publisert: 02.05.2017 08:56
Sist endret: 02.05.2017 08:56