Innhold

Nytt pedagogisk senter

Vi har samlet alle som gir støtte og veiledningstjenester for barn og unge innen område skole og barnehage i et pedagogisk senter. Dette gjør vi for å styrke hele Ullensakerskolen og for å levere en god tjeneste. Gjennom å samle all spesialkompetanse under et tak styrker vi tjenesten og gjør det enklere å koordinere.

Pedagogisk senter består av avdelingene PP-tjenesten og avdelingen Kompetanse- og veiledningstjenesten.

Vi  ønsker å sikre helhetlig støtte til læring og utvikling i skoler og barnehage. Gjennom tidlig innsats i et inkluderende fellesskap skal vi forebygge/snu en negativ utvikling hos barn og unge. Vi ønsker å bistå til at flere barn/unge blir i stand til å fungere innenfor et ordinært tilbud. 

Ønsket effekt med etablering av Pedagogisk senter er blant annet økt kvalitet i støttetilbudet til skoler og barnehager som sikrer et likt tilbud til alle. I tillegg får vi større fagmiljø og bedre samarbeid mellom fagmiljøene i Ullensaker. 

Det er skolen og barnehagene som formidler tjenestene til pedagogisk senter. Som innbygger forholder du deg til din skole eller barnehage.

VR-Teknologi på Teknologirommet

Elever og lærere i Ullensaker kan nå prøve ut VR teknologi i undervisningen. Vårt teknologirommet på Gystadmarka skole har fått et sett med VR-briller til bruk i undervisningen. Vi har det siste året vært en pilotkommune i den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv». Gjennom dette prosjektet har alle skoleelevene i Ullensaker lært livreddende førstehjelp, og vi har utviklet undervisningsopplegg i samarbeid med LHL, som på sikt skal benyttes på skoler i hele Norge.

I teknologirommet kan elever prøve læringstøttende teknologi som Lego Mindstorms der elevene kan konstruere egne roboter, nå kan de også prøve VR-teknologi. Dette vil foregå under kyndig veiledning fra kommunens Pedagogiske veiledere innen IKT.

Målet er at den digitale læringsteknologien vil gi økt læringsutbytte og gi elevene mulighet til å jobbe med realistiske situasjoner der de f.eks. kan lære livreddende førstehjelp på en svært realistisk måte.

Bakgrunn

  • Ullensaker kommune har søkt midler fra regionalt forskningsfond og fått innvilget 6,5 millioner kroner til et samarbeidsprosjekt der målet er å utvikle VR teknologi som gir motivasjon, engasjement og tverrfaglig læring med førstehjelp som tema. 
  • Det er prosjektet «Sammen redder vi liv» og Gjensidigstiftelsen som har overlevert VR-brillene. 
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Ullensaker kommune, Sintef, Making Wiew AS, LHL og høgskolen Innlandet v /Thomas Nordahl
  • Prosjektet «først og fremst» utvikler VR teknologi som støtter læringen av livreddende førstehjelp

Publisert: 07.11.2019 10:58:14
Sist endret: 07.11.2019 10:58