I neste uke gjennomføres det digitale folkemøter i alle de fire kommunene, Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker, som har inngått et plansamarbeid for ny E16.

Les mer om E16 Kongsvinger–E6-prosjektet her (e16portalen.no).

Ordfører, plankoordinator og Nye Veier vil være til stede og orientere om prosessen. Det blir anledning til å stille spørsmål i kommentarfeltet og på SMS underveis i møtet, og spørsmålene blir fortløpende svart ut.

Hovedtema for møtet er planprogrammet som ligger ute på høring, status i prosjektet og plan for videre arbeid.

Les mer om planprogrammet her.

Tidspunkt for de digitale folkemøtene er:

  • Kongsvinger: 26. oktober kl. 18.00
  • Sør-Odal: 27. oktober kl. 18.00
  • Nes: 28. oktober kl. 18.00
  • Ullensaker: 29. oktober kl. 18.00

Slik kan du delta:

Du deltar i folkemøtene ved å klikke på en lenke som blir lagt tilgjengelig på e16portalen.no og på kommunenes Facebook-arrangementer samme dag som folkemøtene arrangeres.

Lenke til folkemøtet i Ullensaker vil bli publisert her.

Det vil legges til rette for at de som ikke har tilgang til digitale plattformer selv eller kan følge folkemøtet fra andre steder, kan se møtet på skjerm på rådhuset. Grunnet smittevern, vil antallet plasser være meget begrenset. Detaljer om tid, sted og påmelding kommer.

Kan du ikke kan delta på folkemøtet i egen kommune, kan du delta en av de andre dagene eller se møtet i opptak.

Opptak av folkemøtene vil bli gjort tilgjengelig på e16portalen.no i etterkant av møtene.

Husk at du kan gi ditt høringsinnspill helt frem til 23. november. Det kan du gjøre her.

Velkommen til folkemøte!


Publisert: 22.10.2020 14:52
Sist endret: 23.10.2020 14:42