27. april gjenåpnet skolene for elever på 1.-4. trinn, og mange elever og ansatte er glade for å treffes igjen. Nasjonale råd og retningslinjer for smittevern følges, og skolene er spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask.
  • ha godt renhold.
  • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett.
  • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO.
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper.
  • holde god avstand til hverandre.

Redusert åpningstid ved SFO

For å sikre en trygg og forsvarlig åpning, blir åpningstiden i SFO noe redusert den første tiden. SFO vil holde åpent i tidsrommet 08.00 -15.30. Dette for å sikre tilstrekkelig bemanning til å kunne følge de nasjonale retningslinjene.

For barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med et særskilt omsorgsbehov, vil det åpnes opp for et utvidet tilbud. Av hensyn til smittevern, oppfordres imidlertid foreldre til å prøve å finne andre løsninger på barnepass hvis det er mulig ut over tidsrommet 08.00 -15.30. 

SFO-betaling

Alle med SFO-plass betaler igjen for plassen fra 27. april. Barn som har vært i SFO før 27. april, betaler fra 14. april.

Les mer om gjenåpning av skoler og barnehager i Ullensaker her. (nettsiden er ikke lengre aktiv).


Publisert: 28.04.2020 13:45
Sist endret: 04.12.2023 10:01