Smittesporingen har økt kapasiteten og tatt i bruk digitale løsninger som gjør det lettere for kommuneoverlegene å følge smittesituasjonen ved skoler og barnehager tett, slik at riktige tiltak raskt kan iverksettes ved den enkelte enhet. Det kan komme endringer i den enkelte barnehage eller i alle barnehager i kommunen på kort varsel.

Noen barnehager har reduserte åpningstider, for å kunne drifte smittevernsmessig forsvarlig. Barn med særlige behov skal alltid få et fysisk tilbud i barnehagen. Det samme gjelder barn med foreldre som er samfunnskritisk eller samfunnsviktig personell. Ansatte i skoler og barnehager er definert som samfunnsviktig personell, og har rett på plass til egne barn i skole og barnehage når tilbudet ellers er redusert.

Myndighetene oppfordrer alle ansatte i barnehagene til å teste seg før oppstart etter juleferien. Barn skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet. Det er anbefalt at de tester seg på dag 3 og 7. Fra nyttår gjelder den samme regelen for de ansatte i barnehagene også.


Publisert: 30.12.2021 21:25
Sist endret: 30.12.2021 21:25