Innhold

Veiledningssenteret er en del av Akershus fylkeskommune, og har blant annet ansvar for lærlinger som er ute i bedrifter.

I alt deltok ca. 250 lærlinger, fordelt på en samling for 1. årslærlinger og en samling for 2. årslærlinger.

De som går første året fikk informasjon om det å være lærling, samt rettigheter og plikter som lærling.

2.-årslærlingene fikk informasjon om forberedelse til fagprøven de skal opp til ved sluttet av læretiden sin.

Veiledningssenteret var godt fornøyd med arrangementet som hadde rekordhøy deltakelse i år.


Publisert: 19.11.2018 10:37:10
Sist endret: 19.11.2018 10:37