Innhold

Statens Vegvesen skal bygge ny rundkjøring der det var lyskryss ved Ringvegen og Trondheimsvegen. Under anleggsperioden blir det satt opp midlertidige fotgjengerfelt.
Det er mange skoleelever som krysser vegene. Derfor vil vi i oppstarts- fasen bruke vakter på morgen og ettermiddag. Vaktene skal hjelpe til å regulere trafikken slik at elevene kommer seg trygt over. Vi vurderer fortløpende hvor lenge vaktene skal stå.

Vi ber deg om å respektere skilting, anleggsområdet og å bruke de midlertidige fotgjengerfeltene når du skal krysse vegen. Vi oppfordrer samtidig at du snakker med barna om dette.
De midlertidige kryssingene vil være i bruk inntil rundkjøringen er ferdig mot slutten av 2017.


Publisert: 21.02.2017 11:38:37
Sist endret: 21.02.2017 11:38