Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, skal hvert år sende inn en omsetningsoppgave til Ullensaker kommune, og betale et bevillingsgebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mange liter alkohol som omsettes.

Vi har i 2024 gått over til elektronisk innrapportering av omsetningsoppgaven for å redusere saksbehandlingstiden, i tillegg til at det blir enklere for bevillingshavere. Omsetningsoppgaven kan sendes inn fra 15.01.2024, og siste frist for rapportering er 01.03.2024. Husk å legg ved bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører.

Send inn omsetningsrapport

Omsetningsrapport - Salg/skjenkebevilling - Ullensaker kommune


Publisert: 15.01.2024 08:10
Sist endret: 16.01.2024 11:07